น้องมีมี่ สร้างลูกบาศก์เปลี่ยนรูป

    ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ โดยมี เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เป็นผู้ช่วยพิธีกร  เริ่มจากตัดกระดาษแข็ง  และพับเป็นกล่องสี่เหลี่ยม  ติดกระดาษกาว ....  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/AnQXnYO-9qg