ไม่ควรให้หมากินช๊อคโกแล๊ต

  สุนัขกินช๊อคโกแลตอาจทำให้มันตายได้  สาเหตุเป็นเพราะ ช๊อคโกแลตมีสาร ชื่อว่า Theobromine  ซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสาท   และเป็นพิษต่อสุนัข คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/3FxUiX9qUyE