อันตรายจากการใช้อินเทอร์เนตไร้สาย

    ผู้โชคร้ายคนหนึ่ง ที่ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย และไม่ได้ใส่รหัสป้องกันไว้   ผู้ไม่หวังดีที่อยู่ในรัศมีที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้  เข้ามาใช้ และเสนอขายเพลงผิดกฎหมาย  ทำให้ครอบครัวนี้โดนศาลสั่งปรับซะอ่วม คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/F3OELJLqfR0