สถาปัตยกรรมทางแม่เหล็ก

Suspension_-_suspended_high_powered_magnet_sculpture

   สถาปัตยกรรมทางแม่เหล็ก วัสดุโลหะลอยอยู่กลางอากาศได้ โดยไม่ต้องใช้เชือกแขวนใดๆทั้งสิ้น  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/5sQueCY3VGI