เครื่องจักรเสตอริ่ง

คลิกครับ 

เครื่องจักรเสตอริ่ง

         เครื่องจักรสเตอริ่ง เป็นเครื่องจักรความร้อนชนิดหนึ่ง  ที่แตกต่างจากเครื่องจักรสันดาปภายใน  ซึ่งใช้อยู่ในรถยนต์ทั่วๆไป    นายโรเบิร์ต สเตอริ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรสเตอริ่งได้เป็นคนแรก เมื่อปี ค.ศ. 1816   น่าแปลกใจที่ว่า เครื่องจักรสเตอริ่งนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า  เครื่องจักรก๊าซโซลีนหรือดีเซล   และยังไม่มีเสียงอีกด้วย  

         เครื่องจักรสเตอริ่งมีการทำงานเป็นลักษณะวนไปมา  ที่เรียกว่า วัฏจักรสเตอริ่ง  ซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องจักรสันดาปภายใน  ดังต่อไปนี้

  •          ก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในกระบอกสูบของเครื่องจักรสเตอริ่ง  จะถูกผนึกอยู่ภายใน ไม่สามารถรั่วไหลออกมาได้  จึงไม่ต้องมีวาวล์ไอเสีย  เหมือนกับเครื่องจักรก๊าซโซลีน  หรือดีเซล  และไม่มีการจุดระเบิดของหัวเทียนหรือน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจึงเดินเงียบมาก

  •          พลังงานของเครื่องจักรสเตอริ่งมาจากความร้อนภายนอกกระบอกสูบ  จึงไม่มีการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ

        วัฏจักรสเตอริ่ง

        หลักการสำคัญของเครื่องจักรสเตอริ่ง  อาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันของก๊าซที่อยู่ภายในกระบอกสูบ  ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่  ไปหมุนเพลาของเครื่องจักร  เกิดงานทางกลศาสตร์ขึ้น