โลกปริศนาของน้ำแข็ง

     น้ำแข็งที่ผลิตจากโรงงานจะใสกว่าน้ำแข็งที่ได้จากตู้เย็น  สาเหตุมาจากฟองอากาศ   คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/UJwRpaAkdQQ