กล้องเสียง (Sound camera)

    หุ่นยนต์มีชื่อว่า "แอนดรอยด์"  สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกเช่นการขูดหินปูน  หรือการฉีดยาชา  ของนักศึกษาทันตแพทย์  ใบหน้าของหุ่นยนต์ ยังสามารถยิ้มและปวดฟันได้เอง คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/haiCR110krY