เครื่องฟอกอากาศแบบไอออน

   เครื่องจะปล่อยอิออนไปที่ฝุ่นละออง ทำให้ละอองมีประจุไฟฟ้า และถูกดูดจับไว้โดยเครื่องฟอกอากาศได้ คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/dPYrncNccfE