ฟ้าผ่ากับความร้อน

     ฟ้าผ่ามีกระแสไฟฟ้าสูง 10,000- 30,000 แอมแปร์  และความร้อนมากถึง 30,000 องศาเซลเซียส คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/GhL5JNpl7Wg