รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

   รถที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถวิ่งบนถนน และลงไปวิ่งบนน้ำได้ ในวีดีโอท่านจะได้เห็นรถหลายรุ่น จนถึงรุ่นสุดยอด คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/uJxfQneHyPw