วิธีประหยัดพลังงานจากมือถือ

  1. ให้วางมือถือห่างจากคอมพิวเตอร์ 2. ถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ปิดการใช้งาน  3. ไม่ควรเล่นเกมมาก คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/TxF1L0k7J3M