แม่เหล็กท่ออลูมิเนียม

      ปล่อยแม่เหล็กในท่ออลูมิเนียม มันจะหล่นช้าลงกว่าปกติ สาเหตุเป็นเพราะการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  คลิกชมวีดีโอ