วาดภาพด้วยไฟฟ้า

    ศิลปินใช้สายฟ้า จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สร้างภาพขึ้น  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/-Y5B2_Cx9vc