สนามไฟฟ้ากับเปลวไฟ

    ให้เปลวไฟอยู่ในสนามไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้น  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/kRN2ETqRq1g