สุดยอดการแก้ปัญหา

   สิ่งประดิษฐ์ขนาดยักษ์ที่มนษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  คือเมืองเนเธอร์แลนด์สร้างประตูกั้นน้ำทะเลขนาดยักษ์ความยาวกว่า 300 เมตรกั้นน้ำทะเลไม่ให้น้ำเข้ามาในอ่าว  อุโมงค์ใต้ดินส่งน้ำขนาดยักษ์ใต้กรุงนิวยอร์ค  และสนามบินของเกาะฮ่องกง คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/FcpXSzS-dXM