ลูกปัดของนิวตัน
    ลูกปัดอยู่ในถ้วย เมื่อนำปลายลูกปัดห้อยออกจากถ้วยหน่อย มันจะร่วงลงมาเอง จนหมดเส้น มีลักษณะคล้ายกับปรากฎการกาลักน้ำของของไหล  คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/tDA0eQMEaKU

ปรากฏการณ์กาลักน้ำ