มอเตอร์เชิงเส้น
เครื่องจักรกลสนามแม่เหล็กขวาง

 

     คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/fqnTFQZcBbU