เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส

 

   ขดลวด 1000 รอบ จำนวน 3  ชุด วางไว้ห่างกัน 120 องศา เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าสลับ 3  เฟสเข้าไปในขดลวด  ส่วนโรเตอร์ที่ทำจากอลูมิเนียมจะหมุนได้  คลิกครับ 


หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/uEH7WrGoVzI

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

 แบ่งออกตามโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ได้ 2 แบบ คือ
   1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น (3 Phase Induction Motor)
   2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส (3 Phase Synchronous Motor)


 

คลิกอ่านต่อครับ


 

ภาพเคลื่อนไหวแสดงการทำงานของมอเตอร์  3 เฟส


 

คลิกครับ 

หลักการของมอเตอร์ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีส่วนคล้ายกัน


 

ศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3  เฟส


 

สนใจเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ 3 เฟส คลิกครับ

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวของเครืองกำเนิดไฟฟ้า 3  เฟส

คลิกครับ