บูมเมอแรงกระดาษ

 

     ประดิษฐ์บูมเมอแรงกระดาษด้วยตนเองได้ที่บ้าน ทดลองเหวี่ยงดู วิ่งกลับมาได้เองอย่างน่าประหลาดใจ  คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/L17i6p2rOQQ