คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับผึ้งและคน

      คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือทำให้เซลมะเร็งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้เนื้องอกในสมองโตขึ้นมากกว่าคนไม่ใช้กว่า 3 เท่า   คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/HHf_RBPxOZQ