โชคชะตาที่แสนเศร้าของนักวิทย์โนเบล

 

     รางวัลโนเบลปี 1902  และปี 1930  สาขาเคมี ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองท่านมีประวัติคล้ายกันมาก ตอนรับรางวัลอายุ 49 ปีเท่ากัน ไม่น่าเชื่อว่า ตอนสุดท้ายของชีวิต ทั้งคู่ฆ่าตัวตายจากเหตุผลทางสงคราม

คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/38loxnWwAG4