หุ่นยนต์เล่นสเก็ต

 

     ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  โรงงานผลิตอะไหล่เครื่องบินอากาซาว่า ได้สร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นสเก็ตได้  ราวกับนักสเก็ตจริง คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/JQzZEiA39sc