ยาแทนเหล้า

   ยาเม็ด ที่สามารถจำลองฤทธิ์ของแอลกฮอล์ ได้เสมือนจริง  ผู้ทานจะเกิดอาการเมาเหมือนเมาเหล้า แต่...... คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/CCHuP99WaR0