หลอดไฟจากแตงกวาดอง

   สร้างหลอดไฟจากแตงกวาดอง ได้แสงสีส้ม   คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/LMPxkTBx0tE