ระเบิดอะตอมที่ใหญ่ที่สุดโนโลก

Tsar Bomba - King of the Bombs - 57,000,000 Tonnes of TNT

ขนาด 57 เมกะตัน

      คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/LYmnqbFTaUo

    ยาว .. 8เมตร กว้าง 2เมตร น้ำหนัก 27ตัน อานุภาพ(Yield)ทฤษฎี 100เมกกะตัน อานุภาพจริง 50+ เมกกะตัน