ปี่สก๊อตกับเสียงสูง

     ในอากาศ เสียงเดินทางได้ด้วยความเร็ว 350 เมตรต่อวินาที  แต่ในก๊าซฮีเลียม เสียงสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็ว 1000 เมตรต่อวินาที  เสียงจะแหลมขึ้น  ถ้าเราทดลองใส่ก๊าซฮีเลียมเข้าไปในปี่สก๊อต เวลาเป่าเสี่ยงจะเป็นอย่างไร ?  น่าลอง  คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/HAoQIoHoW-c