ทุเรียนในขวดแก้ว

    คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/FVReD_staGY

ในแต่ละปีชาวสวนทุเรียนต้องเด็ดผลทุเรียนอ่อนทิ้งจำนวนมาก เพราะหากแต่ละต้นมีผลผลิตดกเกินไป อาจทำให้คุณภาพของทุเรียนลดลง แต่มีเกษตรกรรายหนึ่ง ที่จังหวัดจันทบุรี เสียดายผลทุเรียนอ่อนที่ต้องเด็ดทิ้ง จึงคิดค้นวิธีการเลี้ยงในขวดแก้ว จนได้เป็นผลิตภัณฑ์จิ๋วจันท์ ทุเรียนในขวดแก้ว สินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อ