ฝนตกเสียงดังเปาะแปะ

    ที่ฝนแต่ละเม็ดตกลงมาไม่พร้อมกัน เพราะขนาด และแรงเสียดทานที่ไม่เท่ากัน   คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/WHGoMVnkh5k