โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย
มีฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

       คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/llfch8-i2CE


โลโก้ฟิสิกส์ราชมงคล

ชาวบ้าน 2 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมนุมบริเวณที่ว่าการอำเภอยางตลาด เพื่อแสดงพลังต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที

15 มีนาคม 54