นาฬิกากะลาน้ำ

 

     ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดเวลา  โดยสังเกตกะลาที่เปี่ยมน้ำ จะจมลงครั้งหนึ่ง ก็กำหนดเป็นช่วงเวลาหนึ่ง คลิกชมวีดีโอ