แว่นขยายแก้วน้ำ

    ใช้น้ำทำเป็นเลนส์ช่วยขยายวัตถุให้ใหญ่ขึ้นได้  คลิกชมวีดีโอ