ข้างขึ้นข้างแรม

     สร้างพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมจากการกรีดกระดาษ   คลิกชมวีดีโอ