แคลเซียม

     เอาเปลือกไข่ เปลือกหอย  มาทดลองกับน้ำกรดว่า ทำปฏิกิริยาอย่างไร คลิกชมวีดีโอ