ความสมมาตร

 

     เพียงตัดกระดาษไม่กี่ครั้ง ได้รูปทรงเหลี่ยม มีความสมมาตรอย่างน่าแปลกใจ   คลิกชมวีดีโอ