การแทรกสอดจากฟิล์มบาง

 

การแทรกสอดจากฟิล์มบาง แผ่นใส powerpoint จำนวน 15 แผ่น คลิกครับ  คลิกค่ะ PDF

การเลี้ยวเบนและแทรกสอด

การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด แผ่นใส powerpoint จำนวน 22 แผ่น คลิกครับ   คลิกค่ะ PDF