การเกิดภาพจากเลนส์บาง

การเกิดภาพจากเลนส์ แผ่นใส powerpoint จำนวน 16 แผ่น คลิกครับ  คลิกค่ะ PDF