การเกิดภาพจากการสะท้อน

 

การเกิดภาพจากการสะท้อน แผ่นใส powerpoint จำนวน 18 แผ่น คลิกครับ  คลิกค่ะ PDF