อุ้มไก่

     อุ้มไก่ไว้ในมือ   ยกขึ้นและลง ซ้ายและขวา  หัวไก่จะเป็นอย่างไร ?  1. ไก่จะหดหัวเข้าไป  2. หัวไก่จะอยู่นิ่ง  3. ไก่จะผงกหัว คลิกชมวีดีโอ