แม่เหล็กกับของเหลวหมึกพิมพ์

      เมื่อนำผงหมึกพิมพ์มาผสมกับน้ำมันพืช  จากนั้นค่อยๆ นำแม่เหล็กหย่อนลงไป จะเกิดอะไรขึ้น 1. ของผสมจะพุ่งมาติดแม่เหล็ก 2. ของผสมจะถูกแม่เหล็กดันจนโค้งลง  3. น้ำมันบางส่วนจะแยกชั้นอยู่ด้านบน  คลิกชมวีดีโอ