ประจุไฟฟ้าและกฏของคูลอมบ์

ประจุไฟฟ้าและกฏของคูลอมบ์

การค้นพบของชาวกรีก เส้นลวดที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตัวนำและฉนวน กฎของคูลอมบ์ หน่วยของประจุ ประจุไฟฟ้ามีลักษณะเป็นก้่อน ประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณอนุรักษ์ ของ อ. นพฤทธิ์ จินันทุยา จำนวน 24 แผ่น คลิกค่ะ คลิกค่ะ PDF