ฟิสิกส์ 2 หน่วยที่ 3 กระแสไฟฟ้า

 

 

ความหมาย ความหนาแน่น ความต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคิร์ชฮฮฟฟ์ การถ่ายเทพลังงานในวงจรไฟฟ้า วงจรตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ จำนวน 49 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF