ความจุไฟฟ้า

 

นิยามและสัญลักษณ์ ตัวเก็บประจุชนิดแผ่นตัวนำคู่ขนาน แบบทรงกลม ความจุไฟฟ้าของโลก การต่อตัวเก็บประจุ พลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุ ของ อ. ภุชงค์ กิจอำนาจสุข จำนวน 27 แ่ผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF