หกตกไม่แตก

ประดิษฐ์อุปกรณ์จากขวดพลาสติก จำนวน 6 ขวด เมื่อปล่อยไข่จากที่สูง ที่ล้อมรอบด้วยขวด ไข่จะต้องไม่แตกหรือแตกน้อยสุด คลิกชมวีดีโอ