ทายเมล็ดถั่ว

ใส่ถั่วแต่ละประเภทลงไปในภาชนะต่างๆ ทายจำนวนเมล็ดถั่วให้ใกล้เคียงสุด คลิกชมวีดีโอ