ด่างทับทิมกับน้ำยาล้างแผล

ห่อด่างทับทิมด้วยกระดาษทิชชู่ ใส่ลงไปใน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะเกิดอะไรขึ้น

1. ด่างทับทิมจะขยายตัว

2. สารละลายเป็นสีเขียวเข้ม

3. จะเกิดควันขึ้นอย่างรวดเร็ว

คลิกชมวีดีโอ