น้ำหยดบนเหรียญ (แรงตึงผิว)

หยดน้ำบนเหรียญ ได้กี่หยด โดยน้ำไม่ไหลออกจากเหรียญ คลิกชมวีดีโอ