บรูเนล (Isambard Kingdom Brunel)
     อีแซมบาร์ด คิงดอม บรูเนล คือ วิศวกรชาวอังกฤษผู้ที่ได้สร้างสะพาน ท่าเรือ คลอง และทางรถไฟ เขาเป็น ผู้ที่สร้างทางรถไฟสายที่ใหญ่แห่งภาดตะวันตกของอังกฤษ ในส่วนที่ยากที่สุด และยังได้วาดโครงสร้างสะพาน คลิฟตัน ซัสเพนชัน ในบริสตอล ประเทศอังกฤษ และเขายังได้สร้าง เกรต เวสเทิร์น เรือกลไฟลำแรกที่เดินทางระหว่าง ประเทศอังกฤษและ สหรัฐอเมริกา เรือ เกรต บริเทน ของเขาเป็นเรือลำใหญ่ลำแรกที่สร้างด้วยโลหะ

      เรือกลไฟลำต่อไป ของ บรูเนล คือ เกรต อีสเทิร์น เป็นเรือพาณิชย์ แต่ล้มเหลวเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า เรือลำใดในสมัยนั้นถึงหกเท่า จึงเกินกำลังเครื่องจักร และใหญ่เกินกว่าจะผ่านช่องแคบสุเอชได้ เรือลำนี้เป็นความผิดหวังอย่าง ใหญ่หลวงของบรูเนล.