ยิงเชือกเก็บของ

ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ยิงเชือกออกไป และไปเก็บสิ่งของเช่น หน้งสือพิมพ์ ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น คลิกชมวีดีโอ