แกว่งลูกตุ้มถล่มกำแพง

น้องๆต้องสร้างสิ่งค้ำยันกำแพง เมื่อ ลูกโบวลิ่งแกว่งกระทบกับกำแพงต้องไม่ล้ม หรือล้มต้องล้มให้น้อยสุด คลิกชมวีดีโอ