สารเอนโทไชยานิน

มีอยู่ในกระหล่ำม่วง สามารถใช้ทดสอบความเป็นกรดด่าง ถ้าเป็นกรดจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีโทนแดง ถ้าเป็นด่างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คลิกชมวีดีโอ